Listopad 2011

Soutěžní drabble - listopad

22. listopadu 2011 v 15:36 | Mardom |  Drabble soutěž
Tady se vám představují soutěžní drabble, můžete hlasovat v anketě do konce měsíce.

Zadaná slova na listopad

1. listopadu 2011 v 15:52 | Mardom |  Drabble soutěž
Slova pro měsíc listopad jsou tyto: strach, tajemství, plamen, znamení.

PRAVIDLA:

Drabble musí mít plus minus 100 slov (tolerance 10 slov) a zadaná slova musí být použita všechna a to ve stejném slovním druhu, mohu však skloňovat nebo časovat.

Příklad: ze slova HRNEK může být: s HRNKEM, do HRNKU
nesmí být: HRNKOVÝ, HRNKOVAT, HRNKOVĚ

I tentokrát bych byla ráda, aby mi co nejvíc lidí poslalo drabble na zadaná slova. Těším se na to, co z pár slov dokážete vytvořit a jak dokáte být fantazie různorodá.

Drabble je mi možné posílat na mail do 20. dne 20:00 h.

Díky moc za rychle zadaná slova.

Vyhodnocení drabble za říjen

1. listopadu 2011 v 13:07 | Mardom |  Drabble soutěž
Říjnového klání se zúčastnilo sedm drabblat, ale dvě nesplňují zadání.

U drabble Samotář jsou ze čtyř zadaných slov jen dvě - marnivý a whisky. Místo oděvu je oblek, a běžet je ve tvaru odběhl. U drabble Láhev whisky se slovo marnivý objevuje ve tvaru marnivě, což je jiný slovní druh.

Protože ovšem drabble Samotář má skvělou atmosféru, vyhlásím dnes jak hlasování v anketě u všech drabblat, tak i správně napsaných. Autorka Samotáře chce odstoupit, ale i přesto jsem ráda, že napsala tak úžasné drabble

Oficiální:

1. Budoucnost počká - 3 hlasy, autorka Jackie Decker (http://jackiedecker.e-blog.cz/index.php?p=1)
2. - 3. Splněný sen - 2 hlasy, autorka Gleti (http://gleti.blogspot.com)
2. - 3. Běžec - 2 hlasy, autorka Mardom
4. - 5. HP + DM - 0 hlasů, autorka Rose (http://lebel-rose.blog.cz/pro-dospele)
4. - 5. Zrádce - 0 hlasů, autorka Jackie Decker (http://jackiedecker.e-blog.cz/index.php?p=1)

Podle hlasování čtenářů (všechny drabble):

1. Samotář - 5 hlasů, autorka Eillen (http://aldorma.snow-fox.cz/)
2. Budoucnost počká - 3 hlasy, autorka Jackie Decker (http://jackiedecker.e-blog.cz/index.php?p=1)
3. - 4. Splněný sen - 2 hlasy, autorka Gleti (http://gleti.blogspot.com)
3. - 4. Běžec - 2 hlasy, autorka Mardom
5. - 7. Láhev Whisky - 0 hlasů, autorka Jackie Decker (http://jackiedecker.e-blog.cz/index.php?p=1)
5. - 7. HP + DM - 0 hlasů, autorka Rose (http://lebel-rose.blog.cz/pro-dospele)
5. - 7. Zrádce - 0 hlasů, autorka Jackie Decker (http://jackiedecker.e-blog.cz/index.php?p=1)

Drabble Běžec má sice v anketě 3 body, ale jeden byl poslán omylem (a hned nahlášen), proto jsem mu ho odečetla. Jinak děkuji za připomínky, které mi byly zaslány, protože to znamená, že soutěž zaujala a rádi drabble píšete.

A teď zbývá nejhorší část, určit, kdo je vítěz. Protože pravidla jsou pravidla, a ty by se neměla porušovat, tak vyhrála Jackie se svým drabble Budoucnost počká. Ale protože čtivost a atmosféra je taky důležitá, jako neoficiální vítězku vyhlašuju Eillen. A protože si myslím, že si to holky nebudou vyčítat, tak je poprosím obě o dvě slova. Protože tady jde hlavně o to, dobře se pobavit.